• Denarni zavodi cone B in cone B STO in njihov vpliv na gospodarstvo na Primorskem in v Sloveniji 1945-1956
  Avtor(ji): Nada Čibej
  Leto: 2004
  samozal., Koper
 • »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši«
  Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno
  Avtor(ji): Jan Bernot
  Leto: 2016
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • »Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«
  Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918
  Avtor(ji): Jernej Komac
  Leto: 2018
  samozal., Ljubljana
 • Gospodarski in socialni nazori v 80. in 90. letih 19. stoletja na Slovenskem
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 1999
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju
  Avtor(ji): Damjan Oven
  Leto: 2016
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Med idealom in resničnostjo
  Ženske v času druge svetovne vojne na Slovenskem
  Avtor(ji): Tjaša Konovšek
  Leto: 2018
  samozal., Ljubljana
 • Mesto na pragu novega časa
  Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa
  Avtor(ji): Tomaž Mesarič
  Leto: 2017
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Območje občine Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama
  The area of municipality Šmartno pri Litiji during the interwar period
  Avtor(ji): Tadej Čopar
  Leto: 2015
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Obrt in trgovina v Kranju 1850-1873
  Leto: 2000
  samozal., Ljubljana
 • Od občutka greha do greha z občutkom : breme ponosa in samoljubja v korespondenčnem gradivu druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja na Slovenskem
  Avtor(ji): Blaž Kavšek
  Leto: 2018
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev informacij
  Avtor(ji): Natalija Glažar
  Leto: 2001
  samozal., Ljubljana
 • Pogled slovenskih žensk na Orient konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja : magistrsko delo
  Leto: 2001
  samozal.
 • Pristaniški promet v slovenski Istri
  (1850-1918)
  Avtor(ji): Nadja Terčon
  Leto: 2003
  samozal., Piran
 • Protikomunistična propaganda na Slovenskem med obema vojnama
  Avtor(ji): Razpotnik Jelka
  Leto: 2001
  samozal., Ljubljana
 • Razvoj in vloga Slovenskega dokumentarnega filma v letih 1945-1958
  Leto: 2004
  samozal., Ljubljana
 • Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije (1941–1945)
  Avtor(ji): Daniel Siter
  Leto: 2019
 • Tekstilna obrt na Slovenskem med obema vojnama
  Avtor(ji): Estera Cerar
  Leto: 2003
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Ljubljana
 • »Vedel pa jest nisem tega da se nesmejo Cigani prenočvat«
  Prispevek k zgodovini "ciganov" na Kranjskem, 1870-1918
  Avtor(ji): Vita Zalar
  Leto: 2017
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Vpliv propagande v Tretjem rajhu
  Filmi Leni Riefenstahl
  Leto: 2015
  samozal., Ljubljana
 • Zapuščinski inventarji kranjskega plemstva s konca 18. stoletja kot zgodovinski vir
  Avtor(ji): Bogdan Šteh
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Št. zadetkov: 23