• 120 let Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje na Gorenjskem
  Avtor(ji): Nataša Luskovec
  Leto: 2014
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Ahajska kneževina pod vladavino Anžuvincev
  Avtor(ji): Jernej Velkavrh
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Ana Celjska
  Ogrodje za biografijo
  Avtor(ji): Maja Lukanc
  Leto: 2015
  samozal., Ljubljana
 • Avto moto dirke v Novi Gorici 1959-1971
  Avtor(ji): Grega Mejak
  Leto: 2014
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Bogumil Vošnjak in Jugoslovanski odbor
  Slovenski politični emigrant v »veliki vojni«
  Avtor(ji): Stanislav Mikuž
  Leto: 2015
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Brežice v predmarčni dobi
  Leto: 2016
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Daytonski mirovni sporazum in demokratizacija Bosne in Hercegovine
  Avtor(ji): Tihana Kurtin
  Leto: 2006
  Univerza v Ljubljani; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
 • Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945-1947
  Avtor(ji): Barbara Bratuša
  Leto: 2010
  Univerza v Mariboru; Filozofska fakulteta, Maribor
 • Dr. Božidar Kobe
  Slovenski intelektualci v času spora z Informbirojem
  Avtor(ji): Špela Lemut
  Leto: 2012
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Dr. Jože Pučnik
  Avtor(ji): Matej Stele
  Leto: 2012
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Družba Jezusova, krščanstvo ter religioznost Azijcev, zlasti Kitajcev, v pismih Ferdinanda Avguština Hallersteina (1735-1766)
  Avtor(ji): Boštjan Perger
  Leto: 2011
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno
  Avtor(ji): Tomaž Štaut
  Leto: 2008
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Grad Lože: O kmetijski šoli na gradu v Ložah pri Vipavi med letoma 1946 in 1961
  Avtor(ji): Ana Gregorič
  Leto: 2014
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Habitus gledališčnika v 19. stoletju : življenje slovenskih gledaliških ustvarjalcev med diletantstvom in profesionalizmom
  Avtor(ji): Mia Hočevar
  Leto: 2018
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Klerikalci v književnosti in publicistiki liberalcev (1890-1914)
  Avtor(ji): Neja Blaj Hribar
  Leto: 2013
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta; Ljubljana
 • Ko spregovorijo matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči matičnih knjig
  Avtor(ji): Karla Pacek
  Leto: 2014
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • »Kot Triglav nikdar ne omahne, Slovencu vdanost ne usahne«
  Slovenski vojaki med prvo svetovno vojno – lojalnost in dojemanje vojne v njihovih avtobiografskih zapiskih
  Avtor(ji): Miha Sluga
  Leto: 2007
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Krajevni ljudski odbor Podraga 1945-1952
  Avtor(ji): Petra Trošt
  Leto: 2007
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Ljubljanski jezuiti in njihov odnos z laiki glede na Historio annuo (1596-1691)
  Avtor(ji): Rok Dovjak
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Novodobne manjšine na primeru Turkov v Nemčiji
  Avtor(ji): Maja Božič
  Leto: 2006
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Št. zadetkov: 55