• Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  I. del
  Stari vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  II. del
  Srednji vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  IV. del
  Najnovejša doba
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  I - stari vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  II del - srednji vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  III. del - novi vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  IV. del - najnovejša doba
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek
  Avtor(ji): Janez Jesenko
  Leto: 1881
  samozaložba, Ljubljana
 • Od Ilirije do Jugoslavije
  Spomenica Davorin Jenkove narodne šole v Cerkljah pri Kranju
  1788-1891 : 1811-1931
  Avtor(ji): Josip Lapajne
  Leto: 1931
  Cerkljanska šola, Cerklje
 • Slovenska slovstvena čitanka za sedmi in osmi razred srednjih šol. Sestavil dr. Jakob Sket. c. kr. profesor. Druga, predelana izdaja.
  Avtor(ji): Jakob Sket
  Leto: 1906
  Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig, Dunaj
 • Zgodovina Italije
  S posebnim ozirom na italijansko probujenje
  Avtor(ji): Vincenc Bandelj
  Leto: 1919
  Istituto editoriale scientifico , Trieste (Znanstveno-založniški zavod, Trst )
 • Zgodovina Jugoslovanov
  (s poglavitnimi dogodki iz obče zgodovine)
  Za srednje in strokovne šole
  Prva knjiga
  Leto: 1934
  Narodna Prosveta, Beograd
 • Zgodovina Jugoslovanov
  Za tretji razred srednjih šol
  Leto: 1938
  Jugoslovansko profesorsko društvo (sekcija Ljubljana), Ljubljana
 • Zgodovina Jugoslovanov
  Za četrti razred srednjih šol
  Leto: 1939
  Jugoslovansko profesorsko društvo (sekcija Ljubljana), Ljubljana
 • Zgodovina Jugoslovanov
  Za nižje razrede srednjih in njim sorodnih šol
  2. del
  Leto: 1929
  Jugoslovanska knjigarna, Ljubljana
 • Zgodovina Slovencev
  Od naselitve do reformacije
  Avtor(ji): Milko Kos
  Leto: 1933
  Jugoslovanska knjigarna, Ljubljana
 • Zgodovina in geografija Avstro-Ogrske
  Leto: 1916
  Društvo slovenskih profesorjev, Ljubljana
 • Zgodovina južnih Slovanov
  Za drugi razred gimnazije
  Avtor(ji): Bogdan Binter
  Leto: 1952
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Zgodovina najnovejše dobe
  Za VIII. razred srednjih šol
  (1815-1920)
  Avtor(ji): Janko Orožen
  Leto: 1933
  Tiskana Merkur, Ljubljana
 • Zgodovina najnovejše dobe za srednje in sorodne šole
  Avtor(ji): Pietro Silva
  Leto: 1942
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
Št. zadetkov: 50