• Šolski list (1926-1936)
  Šolski okraj Radovljica
  Občina Srednja vas v Bohinju
  Gorjuše
  Enorazredna mešana državna osnovna šola Gorjuše
  School census (1926-1936)
  School district Radovljica
  Municipality Srednja vas v Bohinju
  Leto: 1926
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1927-1929)
  Šolski okraj Prevalje
  Občina Št. Danijel
  Št. Danijel
  Državna dvorazredna mešana osnovna šola
  School census (1927-1929)
  School district Prevalje
  Municipality Št. Danijel
  Leto: 1927
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Ljubljana - okolica
  Občina Rakitna
  Rakitna
  Državna mešana osnovna šola v Rakitni
  School census (1928)
  School district Ljubljana - okolica
  Municipality Rakitna
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Ljubljana - okolica
  Občina Horjul
  Žažar
  Državna enorazredna osnovna šola v Žažarju
  School census (1928)
  School district Ljubljana - okolica
  Municipality Horjul
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Kozje
  Občina Planina pri Sevnici
  Sv. Vid pri Planini
  Državna mešana osnovna šola
  School census (1928)
  School district Kozje
  Municipality Planina pri Sevnici
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Celje
  Občina Velika Pirešica
  Pirešica
  Dvorazredna mešana osnovna šola
  School census (1928)
  School district Celje
  Municipality Velika Pirešica
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Kranj
  Občina Oselica
  Sovodenj
  Državna osnovna šola
  School census (1928)
  School district Kranj
  Municipality Oselica
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Šoštanj
  Občina Sv. Florijan
  Belevode
  Državna osnovna šola Belevode
  School census (1928)
  School district Šoštanj
  Municipality Sv. Florijan
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Gornji Grad
  Občina Ljubno ob Savinji
  Radmirje v Savinjski dolini
  Državna narodna osnovna in višja šola
  School census (1928)
  School district Gornji Grad
  Municipality Ljubno ob Savinji
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Kamnik
  Občina Trzin
  Trzin
  Mešana državna šola Trzin
  School census (1928)
  School district Kamnik
  Municipality Trzin
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Kranj
  Občina Trata
  Lučine
  Državna narodna šola v Lučinah
  School census (1928)
  School district Kranj
  Municipality Trata
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Kranj
  Občina Škofja Loka
  Škofja Loka
  Zasebna dekliška meščanska šola uršulink s pravico javnosti
  School census (1928)
  School district Kranj
  Municipality Škofja Loka
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Lendava
  Občina Dolnja Lendava
  Dolnja Lendava
  Zasebni otroški vrtec šolskih sester
  School census (1928)
  School district Lendava
  Municipality Dolnja Lendava
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Kočevje
  Občina Rob
  Krvava peč
  Enorazredna osnovna šola v Krvavi peči
  School census (1928)
  School district Kočevje
  Municipality Rob
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Dravograd
  Občina Remšnik
  Remšnik
  Državna osnovna šola
  School census (1928)
  School district Dravograd
  Municipality Remšnik
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Maribor - levi breg
  Občina Gornji Duplek
  Žitečka vas
  Državna osnovna šola
  School census (1928)
  School district Maribor - levi breg
  Municipality Gornji Duplek
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Ptuj
  Občina Hum
  Hum
  Državna narodna šola na Humu pri Ormožu
  School census (1928)
  School district Ptuj
  Municipality Hum
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Lendava
  Občina Črenšovci
  Žižki
  Državna narodna šola v Žižkih
  School census (1928)
  School district Lendava
  Municipality Črenšovci
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Novo mesto
  Občina Mirna Peč
  Dol. Karteljevo
  Državna mešana osnovna šola
  School census (1928)
  School district Novo mesto
  Municipality Mirna Peč
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
 • Šolski list (1928)
  Šolski okraj Maribor - desni breg
  Občina Sv. Marjeta na Dravskem polju
  Sv. Marjeta na Dravskem polju
  Državna mešana narodna osnovna šola
  School census (1928)
  School district Maribor - desni breg
  Municipality Sv. Marjeta na Dravskem polju
  Leto: 1928
  Slovenski šolski muzej
Št. zadetkov: 941