• Adresar
  Splošna naslovna knjiga za Kranjsko
  Leto: 1912
  Mulley & Kamenšek, Ljubljana
 • Adresar mesta Ljubljane in okolice
  Leto: 1933
  Tiskarna grafika, Ljubljana
 • Almanach der k.k. österreichischen Staatsbahnen 1918/1919 (XXXIX. Jahrgang)
  Leto: 1919
  Selbstverlag und Verwaltung des k.k. Eisenbahnministeriums, Wien
 • Deželni zbor in deželni odbor kranjski po stanju dne 1. maja 1913
  Leto: 1913
  Samozaložba deželnega odbora kranjskega, Ljubljana
 • Die Hausinhaber der Stadt Laibach
  Leto: 1869
  natisnil in založil Johan Rudolf Millitz
 • Godišnjak za članove organa upravljanja 1967
  Leto: 1966
  Novinsko-izdavački, štamparski i birotehnički zavod, Zagreb
 • Imenik naselij v SR Sloveniji : stanje 1. 7. 1982
  Leto: 1982
  Uradni list SR Slovenije, Ljubljana, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana
 • Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich
  Herausgegeben vom Vereine der oesterreichischen Industriellen
  Jahrgang II
  Leto: 1866
  Commisions-Verlag der Lit.-Art. Anstalt von C. Ditmarsch, Wien
 • Koledar 1938
  Lekarna "Pri Angelu", dr. G. Piccoli, nasproti nebotičnika
  Leto: 1938
  Lekarna "Pri Angelu", dr. G. Piccoli, Ljubljana
 • Krajevni repertorij za Slovenijo
  Leto: 1922
  Naslovni oddelek Anončnega in informačnega zavoda Drago Beseljak & Drug, Ljubljana
 • Kratko navodilo staršem o verskem pouku majhnih otrok
  Leto: 1915
  Katoliška tiskarna, Ljubljana
 • Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’etat, poinçons officiels de contrôle et de garantie du Royaume de Yougoslavie
  Grbovi, zastave, drugi državni amblemi i zvanični znaci Kraljevine Jugoslavije
  Leto: 1936
  Ministarstvo trgovine i industrije — Uprava za zaštitu industrijske svojine, Beograd
 • Maribor 1979
  Leto: 1979
  Informacijsko-dokumentacijski center, Maribor
 • Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in obrtov za deželno stolno mesto Ljubljano
  Wohnungs- und Geschäfts- Anzeiger für die Landeshauptstadt Laibach
  Avtor(ji): Štefan Lapajne
  Leto: 1912
  lg. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana
 • Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem
  Avtor(ji): Avgust Guzelj
  Leto: 1903
  Gozdarsko društvo za Kranjsko in Primorsko, Ljubljana
 • Oberkrainer Gemeindegeschäftskalender für das Rechnungsjahr 1944
  Leto: 1944
  Druckerei A. Blaschei in Assling, Jesenice
 • Obče uzance ljubljanske borze za blago in vrednote za trgovanje z blagom
  Leto: 1938
  Ljubljanska borza za blago in vrednote, Ljubljana
 • Občine dravske banovine v letih 1933 - 1937
  Pregled izprememb, izvršenih s Komasacijo občin v letih 1933 - 1937
  Leto: 1937
  Županska zveza, Ljubljana
 • Občinski volilni red za Slovenijo
  Leto: 1921
  Tiskovna zadruga, Ljubljana
 • Občni državljanski zakonik z dne 1. junija 1811 štev. 946 zb. p. z. v besedilu treh delovnih novel
  Leto: 1928
  Tiskovna zadruga,Ljubljana
Št. zadetkov: 64