• Sejni zapisi Skupščine Socialistične Republike Slovenije
    Zbori
    Kronološki pregled
    Leta: 1963-1990
    Shorthand minutes of the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia
    Chambers
    Chronological Review
    Years: 1963-1990
  • Sejni zapisi Skupščine Socialistične Republike Slovenije
    Skupščine Samoupravnih interesnih skupnosti
    Kronološki pregled
    Leta: 1975-1985
    Shorthand minutes of the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia
    Assemblies of Self-managed Communities of Interest
    Chronological Review
    Years: 1975-1985
  • Sejni zapisi Skupščine Socialistične Republike Slovenije
    Skupne seje in skupna zasedanja
    Kronološki pregled
    Leta: 1963-1990
    Shorthand minutes of the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia
    Joint Sessions and
    Joint Constitutive Sessions
    Years:1963-1990
Št. zadetkov: 3