• Conversio Bagoariorum et Carantanorum
  Avtor(ji): Milko Kos
  Leto: 1936
  Znanstveno društvo, Ljubljana
 • Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta
  (1898-1917)
  Avtor(ji): Evgen Lampe
  Leto: 2007
  Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 5
  januar - februar 1943
  Leto: 1978
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 6
  marec - april 1943
  Leto: 1981
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 2
  april 1942 - julij 1942
  Leto: 1964
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 3
  avgust 1942 - oktober 1942
  Leto: 1966
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 7
  maj - junij 1943
  Leto: 1989
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 4
  november 1942 - december 1942
  Leto: 1968
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji
  Knjiga 1
  marec 1941 - marec 1942
  Leto: 1962
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
  Knjiga 8
  julij 1943
  Leto: 2001
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
  Knjiga 9
  avgust - 8. september 1943
  Leto: 2003
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
  Knjiga 10
  Dodatek: januar 1942 - september 1943
  Leto: 2005
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
  Knjiga 11
  Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
  Leto: 2012
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)
  Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem
  Leto: 2012
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Prva knjiga
  l. 501-800
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1902
  Leonova družba, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Peta knjiga
  1201-1246
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1928
  Leonova družba, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Tretja knjiga
  l. 1001-1100
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1911
  leonova družba, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Druga knjiga
  l. 801-1000
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1906
  Leonova družba, Ljubljana
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
  Četrta knjiga
  1101-1200
  Avtor(ji): Franc Kos
  Leto: 1915
  Leonova družba, Ljubljana
 • Jesen 1942
  Korespondenca Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča
  Leto: 1963
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Št. zadetkov: 32