• 1945 – A BREAK WITH THE PAST
  A History of Central European Countries at the End of World War Two
  Leto: 2008
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • A Slovene History
  Society – politics – culture
  [elektronski vir]
  Leto: 2008
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945-1948)
  Avtor(ji): Zdenko Čepič
  Leto: 1995
  Obzorja, Maribor
 • Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem
  Avtor(ji): Egon Pelikan
  Leto: 1997
  Obzorja, Maribor
 • Arhitektura in urbanizem v Ljubljani : od omembe v pisnih virih leta 1144 do potresa leta 1895 in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Kulturno-informacijski center Križanke, 1994
  Leto: 1994
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik
  Leto: 2007
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Arhivska zapuščina Marjana Kozine (1907-1966), skladatelja, publicista in prevajalca
  Inventar
  Avtor(ji): Zorka Skrabl
  Leto: 1996
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana - Novo mesto
 • Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842-1933
  Avtor(ji): Marjan Drnovšek
  Leto: 1983
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Avstrija in njeni Slovenci: 1945-1976
  Avtor(ji): Janko Pleterski
  Leto: 2000
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Avstrija. Jugoslavija. Slovenija
  Slovenska narodna identiteta skozi čas
  Lipica, 29. maj - 1. junij 1996
  Leto: 1997
  Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
 • Bakh, tobak in Venera
  Grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju
  Avtor(ji): Meta Remec
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Banski svet Dravske banovine 1930-1935
  Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine
  Leto: 2006
  Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana
 • Begunstvo profesorja Tofana
  Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja
  Avtor(ji): Mateja Ratej
  Leto: 2015
  Modrijan, Ljubljana
 • Between the House of Habsburg and Tito
  A Look at the Slovenian Past 1861-1980
  Leto: 2016
  Institute of Contemporary History
 • "Bili nekoč so lepi časi"
  Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma
  Avtor(ji): Jelka Piškurić
  Leto: 2019
  Založba Inštituta za novejšo zgodovino, Študijski center za narodno spravo
 • Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev
  Avtor(ji): Rajko Bratož
  Leto: 1994
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Bleiweisov zbornik
  Leto: 1909
  Matica Slovenska, Ljubljana
 • Boj za Albanijo
  Propad jugoslovanske širitve na Balkan
  Struggle for Albania
  The Demise of the Yugoslav Expansionist Policy in the Balkans
  Avtor(ji): Jurij Hadalin
  Leto: 2011
  Založba Inštituta za novejšo zgodovino
 • Boj za Celje: politična orientacija celjskega nemštva 1861-1907
  Avtor(ji): Janez Cvirn
  Leto: 1988
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Boj za slovenstvo Kanalske doline: od TIGR-a do volitev 1946
  Avtor(ji): Erik Dolhar
  Leto: 2002
  Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, Trst, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Št. zadetkov: 426