• Aleluja! Praznovanje Velike noči v Ljubljani
  Ljubljana, 21. 4. 2011
  Avtor(ji): Kornelija Ajlec
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Arhivsko gradivo za zgodovino kmetij na območju gospostva Škofja Loka
  Ljubljana, 16.02.2017
  Avtor(ji): Alojz Demšar
  Leto: 2017
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
 • Begunstvo ob koncu prve svetovne vojne in danes
  Ljubljana, 22.10.2015
  Leto: 2015
  Modrijan založba, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Between Nationalism and National Indeterminacy: A Terminological and Analytical Conundrum
  Ljubljana, 08.06.2016
  Avtor(ji): Tomasz Kamusella
  Leto: 2016
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino FF, Ljubljana
 • Bila je Jugoslavija: 70 let druge jugoslovanske države
  Ljubljana, 28.11.2015
  Avtor(ji): Zdenko Čepič
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • "Bili nekoč so lepi časi". Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma
  Avtor(ji): Jelka Piškurić
  Leto: 2020
  Založba INZ
 • Branko vitez Pogačnik – adjutant kralja Aleksandra
  Ljubljana, 14.06.2017
  Avtor(ji): Tevž Tavčar
  Leto: 2017
  zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Cesar Franc Jožef in Slovenci
  Ljubljana, 20.10.2016
  Avtor(ji): Peter Vodpivec
  Leto: 2016
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Colonial education in the Congo - a question of "uncritical pedagogy" until the bitter end?
  Avtor(ji): Marc Depaepe
  Leto: 2018
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Counting the death of War. The Italian army's losses in the WWI.
  Avtor(ji): Alessio Fornasin
  Leto: 2018
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Czech historiography of contemporary history
  Ljubljana, 17.01.2017
  Avtor(ji): Oldřich Tůma
  Leto: 2017
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Delovanje Waffen – SS v Ljubljani
  Leto: 2020
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Dimenzije spora okoli jugoslovanskega konkordata
  Avtor(ji): Gašper Mithans
  Leto: 2018
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Diplomanti zagrebške likovne akademije – njihovo delo in sprejem v Ljubljani v obdobju med obema vojnama
  Ljubljana, 21. 11. 2013
  Avtor(ji): Asta Vrečko
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Dobri stari časi, podobe Ljubljane in njenih prebivalcev na razglednicah
  Ljubljana, 20. 1. 2011
  Avtor(ji): Zmago Tančič
  Leto: 2011
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Država Slovencev, Hrvatov in Srbov in Slovenci leta 1918
  Avtor(ji): Jurij Perovšek
  Leto: 2018
  Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Emona in Ljubljančani: od Argonavtov do zelja
  Ljubljana, 15. 1. 2015
  Leto: 2015
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • En gros & en detail
  Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse
  Predstavitev knjige
  Ljubljana, 21. 3. 2013
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
 • Fašistična taborišča: Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943) / I campi del Duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)
  Predstavitev monografije / Presentazione della monografia
  Ljubljana, 12. 3. 2013
  Leto: 2013
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
 • Former German soldiers in the Czechoslovak Army in World War II as an example of marginalization in the process of creating of historical memory
  Leto: 2018
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Št. zadetkov: 142