Dve domovini/Two homelands, 2009, št. 30

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Marko Valenta: Family ties, female dependence and networking in exile
 • Duška Knežević Hočevar / Sanja Cukut / Majda Černič Istenič: Intercultural dialogue between lip service and practice
 • Nataša Gregorič Bon: Vzpostavljanje lokalnosti in lastnine v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija
 • Mojca Pajnik / Veronika Bajt: Biografski narativni intervju: Aplikacija na študije migracij
 • Vanja Huzjan: »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev
 • Janja Žitnik Serafin: Pisatelj med dvema domovinama: Louis Adamič in vprašanja nacionalne, etnične in kulturne identitete
 • Andrej Vovko: Padli člani Slovenske narodne podporne jednote v oboroženih silah ZDA med drugo svetovno vojno v luči časnika Prosveta
 • Irena Gantar Godina: »Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi…« Slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 1921), »For human society women’s scholar work is entirely useless…« Slovene Women Intellectuals between Narrower and Broader Homeland
 • Rebeka Mesarić Žabčić / Marina Perić Kaselj: National identity of Croatian emigrants in overseas countries: examples (comparison) of Croatian migrant communities in Argentina and Australia (New South Wales)
 • Marijanca Ajša Vižintin: Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev
 • Miha Zobec: »Odplavljanje na celine«, Nadiške doline in destinacije izseljevanja v družinskih fotografskih arhivih, razstava, Špeter Slovenov, 23. 1.–1. 3. 2009
 • Natalija Vrečer: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str.
 • Aida Škoro Babić: Silva Plut (ur.), 50 let Slovenskega društva Vancouver / 50 Years of the Slovenian Society Vancouver, 1958–2008, Slovensko društvo Vancouver / Slovenian Society Vancouver, Vancouver, 2008, 198 str.