Dve domovini/Two homelands, 2007, št. 25

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Duška Kneževič Hočevar: Pojasnilo k vsebinskemu sklopu, Žumberčani – nekdanji in sedanji graničarji
 • Marko Zajc: Problem »pripadnosti« Žumberčanov in Marindolcev v desetletjih pred razpustom Vojne krajine 1881 in po njem
 • Damir Josipović: Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza
 • Peter Repolusk: Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji
 • Jasna Čapo Žmegač: Return to the Border: Migration Experiences in the Croatia–Germany–Slovenia Triangle
 • Duška Kneževič Hočevar: Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih
 • Irena Rožman: Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu
 • Marjan Drnovšek: Krekova vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo
 • Marina Lukšič Hacin: Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji
 • Janja Žitnik: Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Marie Prisland – her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States
 • Ksenija Šabec: Ethnic, regional and national identities in the context of European cross border cooperation opportunities: A case study of Italian ethnic community in Slovene Istria
 • Rebeka Mesarić Žabčić: The lifestyle of the Croatian emigration corpus in Australia: experiences, opinions and standpoints of young Australian Croats
 • Maša Mikola: Quiet observer in the silent field: Ethnography and the present time
 • Neža Florjančič: Vprašanje identitete v magrebski književnosti