Vsebine


Novice


Cartes sur la structure ethnique de la Carinthie Slovene (1947)

Cartes sur la structure ethnique de la Carinthie Slovene. Beograd : Ministarstvo inostranih poslova, 1947

Kronika, letnik 66 (2018), številke 1, 2 in 3

- Kronika, letnik 66 (2018), številka 1- Kronika, letnik 66 (2018), številka 2- Kronika, letnik 66 (2018), številka 3


Kronika, letnik 65 (2017), številke 1, 2 in 3

- Kronika, letnik 65 (2017), številka 1- Kronika, letnik 65 (2017), številka 2- Kronika, letnik 65 (2017), številka 3

Jernej Komac: »Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«: Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918

Jernej Komac: »Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«: Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918. Magistrsko delo. Ljubljana, 2018. Mentor: Rok Stergar.