Vsebine


Novice


Jelka Razpotnik: Protikomunistična propaganda na Slovenskem med obema vojnama

Jelka Razpotnik: Protikomunistična propaganda na Slovenskem med obema vojnama. Magistrsko delo, Ljubljana, 2001. Mentor: Miroslav Stiplovšek, somentor: Anka Vidovič-Miklavčič

Aleksander Panjek: Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor. Koper, 2015

Aleksander Panjek: Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor: Gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem srednjem veku. Koper, Univerzitetna založba Annales, 2015


Tatjana Rezec Stibilj: Razvoj in vloga Slovenskega dokumentarnega filma v letih 1945-1958

Tatjana Rezec Stibilj: Razvoj in vloga Slovenskega dokumentarnega filma v letih 1945-1958. Magistrsko delo, Ljubljana, 2004. Mentor: Božo Repe

Zgodovina v šoli, letnik 26 (2018), številki 1 in 2

-Zgodovina v šoli, letnik 26 (2018), številka 1-Zgodovina v šoli, letnik 26 (2018), številka 2